Sofie Staelens

Differentiatie en iPad-technologie … “a perfect match”…

Wie differentiatie en iPad-technologie zegt, denkt onmiddellijk aan leerkracht en expert Sofie Staelens.

Beroepshalve is Sofie Staelens verbonden als leerkracht vijfde leerjaar aan Basisschool Mozaïek te Sint-Kruis bij Brugge.

Als voormalig GON-begeleidster bouwde zij door de jaren heen heel wat expertise uit in de ondersteunende werking van de iPad bij kinderen met leerproblematieken.

Zij verdiepte zich de afgelopen jaren in de materie over hoe de iPad als ondersteunende differentiatietool in de klaswerking kan worden geïntegreerd, alsook bouwde Sofie heel wat expertise uit om niet-communicatieve kinderen met behulp van de iPad tot communicatie te brengen.

Na het succes van haar prikkelsessie “iPad-differentiatie” vorig jaar op AppyDay19 en op vraag van heel wat deelnemers, vroegen we Sofie om haar expertise nogmaals te delen straks op  AppyDay2020.

Het talent en het dynamisme van Sofie ging de afgelopen jaren dan ook niet onopgemerkt voorbij en werd Sofie in 2019 door Apple opgenomen in het internationaal netwerk van “Apple Distinguished Educators “ .

Wens je het praktijkverhaal van  Sofie Staelens te beluisteren …dat kan … schrijf vanaf 15 mei 2020 in voor AppyDay2020 via deze 👉🏻link.