Philip Everaerts

Een pionier …is het juiste woord om deze minzame leerkracht techniek,
Philip Everaerts, te omschrijven.

Maar ook een hele eer om deze krak straks opnieuw aan de slag te zien op AppyDay2020 !

Philip Everaerts is reeds jarenlang één van de grote voortrekkers in Vlaanderen om de digitalisering in het Vlaams onderwijs te laten doorbreken.

Velen kennen Philip nog als één van de bezielende krachten achter het nascholingsplatform “ICT-atelier”. Het platform dat een pioniersrol in het Vlaamse onderwijslandschap speelde  en zo vele scholen inspireerde om Apple-technologie in de klas-en schoolwerking te integreren.

Momenteel is Philip Everaerts aan de slag als leerkracht techniek in een middenschool in Ieper, waar hij samen met zijn collega’s een gedreven visie uitbouwt om  “actief te leren met ICT” .

Het talent van Philip ging niet onopgemerkt voorbij en werd Philip in 2013 door Apple opgenomen in het internationaal netwerk van “Apple Distinguished Educators “ .

In 2017 behaalde Philip zijn certificering als Apple Professional Learning Specialist.

Vandaag de dag is Philip één van de inspirerende krachten achter de iPadcoach2020-opleiding van Onderwijs Vlaanderen Mobiel en is hij een graag geziene gast op ICT-onderwijscongressen zoals Digital School Today.

Straks op AppyDay2020  neemt Philip je onder de noemer “Coder-i-Pad” , mee in zijn praktijkverhaal over hoe je met een aantal eenvoudige codeerstappen een digitale transformatie in je klas kan teweeg brengen.

Wens je het praktijkverhaal van Philip Everaerts te beluisteren …dat kan … schrijf vanaf 15 mei 2020 in voor AppyDay2020 via deze 👉🏻link.