over

 

Eduloep.be zag officieel het levenslicht op 1 januari 2018.

Doelstelling :

Eduloep heeft als doelstelling leerkrachten basisonderwijs in een onafhankelijk netwerk samen te brengen om hen een digitale kijk op leren te leren ontwikkelen en praktijkvoorbeelden te delen over hoe zij ICT in de klaspraktijk kunnen inzetten zodat leerlingen er leerwinst door boeken

 

Focus :

Een van de sterktes van ons basisonderwijs is de leergebiedoverschrijdende en gedifferentieerde werking. Ipad-technologie vormt een dankbaar ICT-middel om deze werking in de basisschool te ondersteunen.
Eduloep deelt dan ook graag praktijkvoorbeelden waarbij Ipad-technologie het leerproces van het kind kan ondersteunen.

 

Waarom eduloep.be ?

 

Vlaanderen telt heel wat talentvolle innoverende leerkrachten, maar vaak zitten deze leerkrachten gekneld in logge en enge structuren of wordt hun dynamisme talent er door gefnuikt. Eduloep heeft de missie deze talentvolle leerkrachten samen te brengen.
Het onderwijslandschap wordt in Vlaanderen sterk gestuurd door onderwijskoepels met een eigen visie en beleid.
Echter is er een kloof merkbaar  tussen wat aan technologische ontwikkelingen actueel is in onze maatschappij en wat via pedagogische begeleidingsdiensten rond ICT als ondersteuning aan scholen wordt aangeboden.

Eduloep.be wil  als onafhankelijk inspiratieplatform hierop een antwoord bieden en leerkrachten, scholen en pedagogische begeleidingsdiensten hierbij inspireren en begeleiden.

 

Expertise

 

Eduloep.be werd opgericht door Joost Dendooven, beroepshalve schooldirecteur.
Joost ontwikkelde door de jaren heel wat expertise om iPad-technologie als ondersteuning van het leerproces in de klas -en schoolwerking te integreren en bouwde door de jaar een groot nationaal en internationaal netwerk uit.

Het onderwijsvakblad Klasse publiceerde recent nog een artikel over zijn innovatieve aanpak.

https://www.klasse.be/106578/leraren-verplichten-zich-bij-te-scholen-werkt-niet/