Hanne Rosius

Eén van de doelstellingen van AppyDay2020 is om het brede onderwijsveld te inspireren over hoe ICT op school ook anders kan…zo ook lerarenopleiders.

Wij zijn dan ook uitermate vereerd dat wij expert en autoriteit in de Vlaamse lerarenopleiding Hanne Rosius als één van onze docenten op AppyDay2020 mogen verwelkomen.

Hanne Rosius is verbonden aan de lerarenopleiding van de PXL-Hogeschool te Hasselt. Reeds jaren verdiept zij zich in hoe tablets op een didactisch onderbouwde manier kunnen geïntegreerd worden in de klaspraktijk.

Hanne is één van de bezielende krachten achter het onderzoeksproject Tablio.
Wat jaren geleden begon als een kleinschalig project over het gebruik van tablets in verschillende vakken in het secundair onderwijs, groeide tot op vandaag uit tot een mooi Erasmus+-project over het realiseren van binnenklasdifferentiatie en inclusie met tablets.

Ook onderzocht Hanne de impact van een digitaal leesportfolio op de leeromgeving waarin leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar hun groei inzake lezen zichtbaar maken.

In haar onderzoek probeert Hanne steeds haar studenten mee te betrekken en dit af te toetsen aan de klaspraktijk.

Tijdens AppyDay 2020 deelt Hanne haar praktijkverhaal tijdens de prikkelsessie “op (i)Pad met Tablio”, over hoe een lerarenopleiding kan inspelen op de digitale transformatie van het onderwijs…alsook deelt Hanne vanuit haar praktijkervaring als lerarenopleider en vanuit haar Tablio-project hoe iPad-gebruik in de klas onderbouwd kan worden met digitale didactiek.

In 2019 werd Hanne door Apple opgenomen in het internationaal netwerk van “Apple Distinguished Educators “.

Wens je het praktijkverhaal van Hanne Rosius te beluisteren …dat kan … schrijf vanaf 15 mei 2020 in voor AppyDay2020 via deze 👉🏻link.