Appy Day 2019

Laat je inspireren …

Ben je op zoek naar heel wat praktijkvoorbeelden over hoe iPad-technologie een hefboom kan zijn voor een krachtige leeromgeving … dan is “Appy Day 2019” beslist iets voor jou !

Voor wie …

Leerkrachten, ICT-coördinatoren, directies, pedagogisch begeleiders, lectoren, onderwijsinspecteurs … allen uit het brede onderwijsveld die innovatief onderwijs een warm hart toedragen, zijn op woensdag 27 november 2019 welkom in Basisschool Mozaïek te Sint-Kruis bij Brugge

Ons programma …

Vanuit hun praktijkervaring om iPad-technologie als ondersteuning van het leerproces in de klas-en schoolwerking te integreren, sloeg Basisschool Mozaïek uit Sint-Kruis bij Brugge samen de handen in elkaar met het onafhankelijk inspiratieplatform eduloep.be om een boeiend programma samen te stellen.

Deelnemers hebben de keuze om deel te nemen aan een volledig dagprogramma of enkel deel te nemen aan het AppyDay-namiddaggedeelte.

voormiddag

Deelnemers aan het dagprogramma brengen in de voormiddag een aantal klasbezoeken waar er wordt getoond hoe iPad-technologie in de klaswerking een hefboom kan zijn voor een krachtige leeromgeving.

10.00u : onthaal van deelnemers aan het dagprogramma

10.30u : klashoppen (klasbezoeken)

11.45u -12.15u : reflectie

12.15u -14u: broodjeslunch

In de namiddag kiezen de deelnemers een aantal prikkelsessies waardoor zij zich willen laten inspireren.

namiddag

14.00u : Onthaal van deelnemers aan het namiddaggedeelte

14.30u : Welkomstwoord en praktische info

14.35u : Openingskeynote :iPad als hefboom voor een krachtige leeromgeving (Keynote-spreker : Joost Dendooven)

15.00u : Prikkelsessie : beurt 1

15.40u : Prikkelsessie : beurt 2

16.20u : pauze met koffie, thee of frisdrank en didactische leermiddelenbeurs

16.50u : Prikkelsessie : beurt 3

17.30u : einde

Er is keuze uit volgende sessies :

1. ZILLiPad :
Hoe kan met behulp van een iPad een les “ZILLig” worden gemaakt.
(docent : Nele Tilleman)

2. iPad-differentiatie :
Hoe kun je de iPad als differentiatie -en communicatietool inzetten in je klaspraktijk ?
(docent : Sofie Staelens)

3. iPad-portfolio :
Hoe kun je de iPad inzetten in je klaspraktijk als evaluatietool en digitaal portfolio ?
(docent : Ann Jacobs)

4. iPad in a box :
Hoe bouw ik met behulp van een aantal tools uit de “digidoos” een klassieke leeromgeving om tot een STEMmige leeromgeving.
(docent : Philip Everaerts)

5. Autipad :
    Hoe ondersteun ik met de iPad kinderen met autisme en leerproblematieken ?
(docent : Ciska Schrooten)

6. iPad-coach :
   Hoe zet ik een leerkrachtenteam op weg om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen ?
(docent : Joost Dendooven)

Inschrijven…

1. Inschrijven kan vanaf 15 mei 2019.

2. Duid bij inschrijving aan of je het dagprogramma of enkel het namiddaggedeelte wenst te volgen alsook duid je tijdens de inschrijvingsprocedure aan welke 3 prikkelsessies je tijdens het namiddaggedeelte wenst te volgen.

3. De inschrijving is definitief enkel bij betaling

4. Aanwezigen die het volledig dagprogramma volgen (klashoppen + lunch + AppyDay-namiddaggedeelte) betalen 50 euro

5. Aanwezigen die enkel het AppyDay- namiddaggedeelte volgen betalen 40 euro

6. Annulatie is enkel mogelijk voor 27 oktober 2019

Schoolteams

Schoolteams die met hun team als pedagogische studiedag wensen in te schrijven, nemen contact op via info@eduloep.be

Info en vragen

Meer info over het programma en over de docenten via :

Appy Day

of mail naar info@eduloep.be