Speed-bootcamp-dagen : de professionaliseringsboost voor het leerkrachtenteam

Een van de kernpijlers om leerkrachten te professionaliseren,is het delen van expertise. Voor leerkrachten is dit een moeilijke klip die zij moeten nemen. Vaak belemmeren het karakter, de schoolcultuur of logge structuren de ontwikkeling van een cultuur van delen op school.

Naast blogger is deze Flemish Tech Geek beroepshalve schooldirecteur van een basisschool. In 2013 startten we als school een innovatieproces, om de zogenaamde “digital natives” die de school instapten, een antwoord te kunnen bieden.

Om dit te kunnen, was het nodig om naast het uittekenen van een visie over hoe technologie het leerproces kan ondersteunen, een investeringsplan op te stellen en de digitale vaardigheden van het leerkrachtenteam bij te benen volgens de courante technologische ontwikkelingen.

M’n praktijkervaring met bijhorende tips over dit innovatieproces, schreef deze Flemish Tech Geek neer in z’n e-boek “Dynamowijzer … inspiratiegids voor het basisonderwijs. “

Schermafbeelding 2016-02-28 om 13.11.46

Leerkrachten inspireren leerkrachten

Om het leerkrachtenteam verder te professionaliseren werd vertrokken van de grondgedachte “leerkrachten inspireren leerkrachten”. Zoals kinderen van elkaar kunnen leren , leren leerkrachten ook van elkaar.

Schermafbeelding 2016-02-28 om 13.37.55

Hiervoor werd in het leerkrachtenteam op zoek gegaan naar een innovatie-coördinator, een innovatieve leerkracht die de iPad-vaardigheden goed onder de knie had en die deze iPad als ondersteuning van het leerproces in zijn of haar klaswerking ging implementeren alsook zijn of haar ervaringen met de medeleerkrachten ging “delen”.

  • stap 1

Deze innovatie-coördinator werd gezocht en gevonden.

De innovatie-coördinator nam medeleerkrachten tijdens wekelijkse naschoolse lessen, mee op sleeptouw om hen de basisvaardigheden van de iPad aan te leren en hen stapsgewijs wegwijs te maken in het doolhof van bestaande applicaties.

  • stap 2

Om het innovatietraject een structureel karakter te geven werd een 10-jaren begroting opgesteld waarin de beschikbare middelen onder de loep werden genomen en een vast percentage werd gereserveerd voor de realisatie van het innovatietraject.

De innovatie-coördinator kreeg een begeleidende opdracht toebedeeld :

1. Een aantal basisapplicaties te selecteren waarmee leerkrachten “leergebiedoverschrijdend” kunnen werken.

2.Deze basisapplicaties aan te leren.

3. Medeleerkrachten hun ervaringen bij het uitproberen van deze applicaties met elkaar te delen.

Hiervoor werden wekelijks terug naschoolse lessen voor het leerkrachtenteam georganiseerd. De opbouw van de lessen verliep volgens een vast stramien.

1. Inoefenen enkele basisvaardigheden iPad

2. Voorstellen en delen ervaringen praktijkopdracht vorige les.

3. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt een nieuwe app aangeleerd.

4. Meegeven praktijkopdracht over de nieuwe app, die je in een les kan uitproberen.De resultaten van deze opdracht, alsook de ervaringen van elke leerkracht, worden bij de start van de volgende les besproken en gedeeld.
Deze methodiek bleek stilaan z’n effect niet te missen.

Stapsgewijs experimenteerden leerkrachten met de nieuwe technologie.

 

  • stap 3

Om het streamen van de iPad mogelijk te maken en de interactiviteit in de klas te verhogen werd het draadloos –en kabelnetwerk aangepast naar een draagkracht van een 1:1 bezetting. Vanuit de visie dat technologie geen doel op zich mag zijn, maar een middel om het leerproces te ondersteunen, werd afgestapt van de keuze om elk klaslokaal te voorzien van een digitaal bord. Om ook de pedagogische waarde van het krijtbord te bewaren alsook de functionaliteit van de technologie en de interactiviteit en dynamiek in het klaslokaal te verhogen, werd bewust de keuze gemaakt om elk klaslokaal te voorzien van een whiteboard, Apple TV en beamer.

Schermafbeelding 2016-02-28 om 13.38.07

Speed-bootcamp-dagen

Stilaan werd de digitale schoolomgeving een weerspiegeling van de huidge technologische evoluties  en stonden de digitale basisvaardigheden van het leerkrachtenteam op punt.

Tijd om het leerkrachtenteam een stapje verder mee te nemen in de ontwikkeling van hun professionaliteit en over te schakelen van het aanleren van digitale basisvaardigheden naar het “geprikkeld” worden … de speed-bootcamp-dagen werden geboren.

bcc_logo

De oorsprong van het begrip “bootcamp” is terug te vinden in de sportwereld, waar  de atleet in een korte tijdsspanne, maximaal bouwt aan zijn of haar fysische ontwikkeling.

In verschillende landen werd het begrip “Bootcamp” in het kader van de digitale professionalisering van de leerkracht,  in het onderwijs geïntegreerd.

Op deze “Bootcampdagen” worden leerkrachten aan de hand van korte workshops geprikkeld over hoe technologie het leerproces kan ondersteunen.

Van inborst is een idealistische leerkracht steeds op zoek naar het juiste middel om de vooropgestelde doelen in het leerproces van leerlingen te bereiken.
Leerkrachten prikkelen, maakt leerkrachten nieuwsgierig en zet hen aan om te experimenteren, met als doel hun zoektocht naar het beste middel om het doel te bereiken, te bevorderen.

Vanuit deze gedachte lanceerde deze “Flemish Tech Geek” de “speed-bootdamp-dagen” in z’n team.

Concreet konden leerkrachten gedurende anderhalve maand vrijblijvend “geprikkeld” worden tijdens 12 initiatielessen. Om het voor het leerkrachtenteam concreet haalbaar te houden,  werd volgende planning toegepast :
Tijdens de middagpauze krijgen leerkrachten vrijblijvend de kans “geprikkeld” te worden tijdens een initiatieles van ongeveer een half uur.

Op maandag start les 1, op dinsdag wordt les 1 nogmaals gegeven voor leerkrachten die wegens toezicht of om andere redenen er niet op maandag konden bij zijn. Hetzelfde scenario voor de donderdag en de vrijdag … op donderdag wordt les 2 gegeven, op vrijdag wordt les 2 nogmaals herhaald voor leerkrachten die wegens toezicht of om andere redenen er niet op donderdag konden bij zijn.

Welke initialessen staan op het programma tijdens de “speed-bootcamp-dagen” … een overzicht :

  • Les 1 : Basis werken met Mac

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s